Strategi og viden

Bestyrelser

Vi arbejder aktivt i bestyrelser

What

Overvejer du, eller har du allerede, en professionel og aktiv bestyrelse i din virksomhed? Vil du etablere bestyrelsen fra bunden, eller mangler din nuværende bestyrelse kompetencer indenfor salg, marketing, online tilstedeværelse, ledelsessparring og strategi / udvikling?

En bestyrelsespost kan være en logisk og naturlig forlængelse af vores relation. Derfor arbejder vi i dag i flere bestyrelser på både B2B og B2C markedet.

Galst x WELOVEDESIGN

WELOVEDESIGN tilfører enhver opgave og ethvert projekt god energi – og ikke mindst ubeskrivelig skarp forretningsforståelse. 

Christian Stadil

Ejer
Hummel

Tilliden er gensidig

Why

Bestyrelsesarbejde er et gensidigt tillidshverv, hvor vi sammen varetager den strategiske og overordnede ledelse i din virksomhed og tilser, at strategien bliver efterlevet og eksekveret.

DEAS x WELOVEDESIGN

Vi bidrager med konkrete tiltag, der virker

How

Engagement, forretningsforståelse og en høj grad af personligt drive leder os til bestyrelseslokalet, hvor vi på opfordring kan indtræde som en aktiv del af en virksomheds bestyrelse – eller alternativt i et advisory board.

I en arbejdende og aktiv bestyrelse byder vi på strategisk niveau ind med viden omkring online og traditionelt salg, marketing, intern og ekstern kommunikation samt ledelsessparring.